Heb ik recht op pensioen na mijn scheiding?

Meer uitleg over de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding

Er zijn al lange tijd plannen de pensioenwetgeving bij echtscheiding te veranderen. Deze wet zou ingaan op 1 juli 2022, maar de invoering is uitgesteld.

Mogelijk heb jij tijdens het scheidingsproces hier al een keuze in gemaakt,
misschien hebben jullie gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hier maximaal twee jaar over na te denken. Vandaar deze actualiteit.

Volgens de huidige wetgeving blijven de meeste ex-echtgenoten of
ex-geregistreerde partners via hun pensioenregeling levenslang met elkaar
verbonden. Omdat dit tot vervelende situaties kan leiden, komt er een nieuwe
wet: de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding.

Hoe is pensioen na scheiding nu geregeld in de wet?

Onder de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is de hoofdregel verevening. Dat houdt in dat de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, tussen ex-partners wordt verdeeld.

De ex-partner die recht heeft op een deel van het pensioen van de ander is afhankelijk van de ex-partner die het pensioen opbouwt: Kiest de pensioen opbouwende ex-partner voor vervroegd pensioen of uitstel van de pensioendatum? Dan gaat het pensioen van de ex-partner ook eerder of later in.

Onder de huidige regelgeving kunnen ex-partners ook andere keuzes maken. Zo kunnen zij kiezen voor vervening in een andere verdeelverhouding, kunnen zij afzien van elkaars ouderdomspensioen of kunnen zij kiezen voor conversie (als de pensioenuitvoerder daar aan meewerkt).

Baijer Mediation adviseert over jullie pensioen na de scheiding

Conversie betekent het omzetten van pensioenen

Conversie betekent letterlijk ‘omzetting’. Conversie van het pensioen houdt in dat een deel van het ouderdomspensioen van de ene ex-echtgenoot samen met het nabestaande pensioen (ook wel ‘bijzonder partnerpensioen’ genoemd) definitief wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioenrecht voor de andere ex-echtgenoot. Hierdoor wordt de pensioenband tussen ex-echtgenten verbroken en ben je niet meer afhankelijk van elkaar. Voorde uitkering van het ouderdomspensioen ben je na conversie dus niet meer afhankelijk van het moment waarop je ex-echtgenoot met pensioen gaat.

Conversie kan echter ook nadelig zijn, aangezien overlijden van een voormalig partner geen recht op het afgestane deel van het nabestaandenpensioen meer bestaat. Omdat definitief afstand wordt gedaan van een deel van het ouderdomspensioen, kan dit bij overlijden van een ex-echtgenoot niet terugkomen bij degene die dit heeft opgebouwd.

Wat verandert er onder de Wet Pensioenverdeling bij Echtscheiding

Net als onder de huidige regeling heeft elke ex-echtgenoot wel recht op de helft op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens scheiding is opgebouwd. Onder de nieuwe wet wordt echter conversie de standaardregel. De ex-partner die een deel van het pensioenrecht krijgt, kan straks zelf bepalen wat hij/zij met dat deel van het pensioen doet: eerder of later in laten gaan. 

De helft van het opgebouwde bijzonder partnerpensioen wordt samengevoegd met de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde recht op ouderdomspensioen. Bijzonder partnerpensioen waarop aanspraak kan worden gemaakt, wordt onder de nieuwe wet dus beperkt tot de helft van hetgeen in de huwelijkse periode is opgebouwd. De conversie wordt automatisch verwerkt, er hoeven dus geen formulieren meer verstuurd te worden. De mogelijkheid van verevening vervalt.

Kortom: denk goed na over je pensioen na de scheiding. Kom je er niet uit? Vraag dan hulp van een professionele scheidingsmediator.

Het blijft mogelijk om afwijkende afspraken te maken over jullie pensioen

Ook in de nieuwe wet is het mogelijk om in overleg afwijkende afspraken te maken. Dan moeten deze wijzigingen binnen zes maanden na inschrijving echtscheiding worden doorgegeven. 

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de verdelingsgerechtigde verzoekt om het bijzonder  nabestaandenpensioen niet te converteren, zodat die aanspraak in stand blijft. Ook kan worden afgezien van conversie zodat ieder de door hem/haar opgebouwde pensioenen behoudt, of is een afwijkende verdelingsperiode of afwijkend verdelingspercentage mogelijk.

“ moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen”

Maak een vrijblijvende afspraak

Gratis kennismakingsgesprek om
een goede start te maken met mediation.