Heb ik recht op toeslagen na mijn scheiding?

toeslagen na scheiding

Antwoord op alle vragen die je hebt over toeslagen na je scheiding in 2022

Wil je weten op welke toeslagen je recht hebt na je scheiding? Ben je gescheiden met kinderen? In dit artikel hebben wij de voorwaarden van de verschillende toeslagen op een rijtje gezet, uitgaande van de regelgeving die in 2022 bestaat. De volgende toeslagen komen aan bod:

In een ander nieuwbericht behandelen wij de andere toeslagen:

Wanneer is er sprake van een toeslagpartner?

Bent je (nog) getrouwd of heb je (nog) een geregistreerd partner? Dan is deze persoon je toeslagpartner.

Op het moment dat je een verzoek tot scheiding bij de rechtbank hebt ingediend én je woont niet meer op hetzelfde adres als je ex-partner ingeschreven, dan is het toeslagpartnerschap beëindigd. Let op: Deze voorwaarden gelden ook als je samenwoont met een familielid. Als je samenwoont met een kind of met een ouder moet je allebei 27 jaar of ouder zijn om elkaars toeslagpartner te zijn.

Als je niet getrouwd bent of een geregistreerd partner hebt dan kan het toch zijn dat iemand anders die op hetzelfde adres in de GBA ingeschreven staat je toeslagpartner wordt beschouwd:
– Je hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris;
– Je hebt samen een kind;
– Jij of je partner heeft een kind van de ander erkend;
– Je bent partner voor een pensioenregeling;
– Jij of één van je huisgenoten heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar;
– Je bent elkaars partner voor de inkomstenbelasting.

Baijer Mediation helpt bij vraagstukken rondom toeslagen na de scheiding.

Zorgtoeslag

Voorwaarden voor jou én je eventuele zorgtoeslagpartner om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag:
– Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning;
– Je bent 18 jaar of ouder;
– Je hebt een Nederlandse zorgverzekering;
– Je (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog;
– Je (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Voorwaarden inkomen (2022):
Alleenstaande: maximaal inkomen EUR 31.998.
Jij en een toeslagpartner: maximaal inkomen EUR 40.944.

Let op: Er zijn hier meerdere belangrijke zaken die van invloed kunnen zijn zoals de ontvangen partneralimentatie (wordt gezien als inkomen) of het recht op hypotheekrenteaftrek.

Voorwaarden vermogen (2022):
Alleenstaande: maximaal vermogen EUR 120.020.
Jij en een toeslagpartner: maximaal vermogen EUR 151.767.

Kindgebonden budget

Voorwaarden voor jou én je eventuele zorgtoeslagpartner om in aanmerking te komen voor kindgebondenbudget:
– Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning;
– Je bent één of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar;
– Je krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
– Je (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog, mede afhankelijk van het aantal kinderen;
– Je (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog, vermogen van minderjarige kinderen wordt meegeteld.

Indien je samen een kind hebt dan krijgt alleen de ouder die ook de kinderbijslag heeft aangevraagd kindgebondenbudget toegekend. Indien u meerdere kinderen heeft, dan krijgt de ouder die kinderbijslag voor elk kind heeft aangevraagd het kindgebonden budget toekend. Wil je allebei kindgebonden budget krijgen? Dan moet je allebei kinderbijslag aanvragen, zie www.svb.nl.
Sinds 1 januari 2015 ontvangen alleenstaande ouders onder bepaalde voorwaarden een verhoging van het kindgebonden budget, genaamd de ‘alleenstaande ouderkop’, te weten maximaal EUR 3.285 per jaar.

Voorwaarden inkomen (2022):
Verschilt per inkomen en afhankelijk van aantal kinderen.

Voorwaarden vermogen (2022):
Alleenstaande: maximaal vermogen EUR 120.020.
Jij en een toeslagpartner: maximaal vermogen EUR 151.767.
Hoogte kindgebondenbudget in 2022
Gezin met één kind: maximaal EUR 1.220 per jaar.
Gezin met twee kinderen: maximaal EUR 2.326 per jaar.
Gezin met drie kinderen: maximaal EUR 3.327 per jaar.
Voor het vierde en ieder volgend kind: EUR 3.327 per jaar PLUS EUR 1.001 per jaar als het aantal kinderen meer bedraagt dan drie.

Het kindgebonden budget wordt verhoogd met EUR 251 per jaar voor kinderen ouder dan 12 jaar maar jonger dan 16 jaar en met EUR 447 voor kinderen van 16 en 17 jaar.

Kortom: heb je nog vragen over toeslagen, waar je recht op hebt en de hoogte ervan? Neem dan gerust contact met mij op, ik help jullie er graag mee.

“ moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen”

Maak een vrijblijvende afspraak

Gratis kennismakingsgesprek om
een goede start te maken met mediation.