Uit elkaar en testament

Na een echtscheiding is het belangrijk om de erfrechtelijke situatie (opnieuw) te beoordelen. De scheiding heeft namelijk ingrijpende gevolgen voor zowel je persoonlijke als financiële situatie.
Zeker als er kinderen zijn of een nieuwe partner, is het verstandig precies vast te leggen wat er moet gebeuren na je overlijden en (eventueel) de vererving niet over te laten aan de wet. Check je eerder gemaakte testament in samenspraak met een notaris of estateplanner. Als dit oude testament niet meer aansluit op jouw wensen, kun je het laten wijzigen.

De volgende onderwerpen kunnen een rol spelen:
Herroepen oude testament en benoem erfgenaam
Wanneer er in het verleden een testament is opgesteld, kunnen daarin keuzes staan waarbij de nalatenschap (deels) toekomt aan je ex-partner. Deze keuzes kunnen door de (naderende) scheiding ongewenst zijn. Bij het opstellen van een nieuw testament kun je bepalen dat alle eerdere testamenten komen te vervallen. Je hoeft daarmee niet te wachten tot de scheiding is uitgesproken.

Erfstelling
Je kunt zelf bepalen wie de erfgenamen moeten zijn. Als er geen kinderen zijn, kan naar eigen inzicht een erfgenaam worden benoemd. Als er kinderen zijn, worden deze doorgaans tot erfgenaam benoemd. Er zijn echter ook mogelijkheden om (één van) de kinderen te onterven of op een andere manier als erfgenaam in de nalatenschap te betrekken.
Zeker als er een nieuwe partner is (met of zonder kinderen) kan op dit vlak behoefte zijn.

Tweetrapsmaking
Als je kind (kort) na jou zou komen te overlijden, en zelf geen kinderen heeft, kan zijn of haar erfdeel bij je ex-partner terecht komen. Dit is op te lossen door een zogenaamde ‘tweetrapsmaking’ op te nemen. Hiermee bepaal je dat het restant van jouw erfenis bij het overlijden van je kind aan iemand anders toekomt (bijvoorbeeld je andere kinderen). Hiermee kun je voorkomen dat je vermogen via je kinderen bij de ex-partner terecht komt.

Uitsluitingsclausule
In het testament kun je vastleggen dat de verkregen erfenis privévermogen blijft van de erfgenamen. Het hoeft dus niet te worden verdeeld bij een (echt)scheiding van een erfgenaam. De ex-partner van de erfgenaam wordt hiermee bij een scheiding buiten de erfenis gehouden.

Executeursbenoeming
Benoem een executeur voor de afhandeling van de nalatenschap. Deze kan bijvoorbeeld betalingen verrichten of bankrekeningen deblokkeren. Als je niet wilt dat je ex-partner de erfenis namens een minderjarig kind gaat afwikkelen, is het zeker raadzaam om een executeur te benoemen.

Uitsluiten ouderlijk vruchtgenot ex-partner
Als er minderjarige kinderen zijn, hebben de ouders doorgaans het ouderlijk vruchtgenot van het vermogen van de kinderen. De vruchten (bijvoorbeeld de rente) van het vermogen komen aan de ouders toe. Als de kinderen van jou hebben geërfd, dan heeft je ex-partner via de kinderen dus ook het ouderlijk vruchtgenot van jouw erfenis. De vruchten van die erfenis komen dan aan je ex-partner toe. Dit is in een testament uit te sluiten.

Bewind
Er kan een bewindvoerder worden aangewezen. Deze voert het bewind over het vermogen van de kinderen. Hierdoor kunnen zij niet zelfstandig over het erfdeel beschikken. Belangrijke financiële beslissingen zullen hierdoor door de bewindvoerder, eventueel op verzoek van de rechthebbende, genomen moeten worden. Het bewind eindigt op een door jou te bepalen leeftijd en kan dus ook voortduren als de kinderen meerderjarig zijn geworden. Het bewind over het vermogen van (minderjarige) kinderen loopt niet voor altijd door. Op verzoek (na minimaal vijf jaar), kan de rechter het bewind opheffen. Door het aanwijzen van een bewindvoerder zal je ex-partner buitenspel worden gezet tijdens de minderjarigheid van de kinderen. Bewind is ook mogelijk voor (net) meerderjarige kinderen.

Voogdijschap
In een testament kan een voogd worden benoemd. Dat kan goed zijn om te regelen indien jij zou komen te overlijden. Je kan ook afspraken vastleggen als zowel jij als je ex-partner zouden komen te overlijden terwijl de kinderen nog minderjarig zijn.

Bovenstaande tips zijn slechts enkele aandachtspunten die na een scheiding belangrijk zijn. Mijn advies is om contact op te nemen met een notaris die op dit terrein beschikt over alle expertise en jouw wensen goed kan verwoorden in een nieuw testament. Indien gewenst kan ik je met iemand in contact brengen.

Echtscheiding

Een echtscheiding gaat vaak gepaard met veel emoties en onenigheden. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn.

Patries Baijer

Register Mediator
06 - 28 20 27 24
info@baijer.nl

Maak een vrijblijvende afspraak

Gratis kennismakingsgesprek om
een goede start te maken met mediation.