Sommigen hebben hier al naar uitgekeken, voor anderen is dit echt nieuw: vanaf 1 januari 2024 mogen ouders hun kind een dubbele achternaam geven. Ook vrouwen kunnen vanaf die datum dus de familienaam voortzetten!

Dubbele achternaam voor kinderen
Vanaf 1 januari 2024 mogen ouders hun kinderen een dubbele geslachtsnaam geven.
Dus van zowel vader als moeder. De volgorde van die namen mogen ouders ook zelf bepalen. Wel geldt dat de keuze voor de dubbele achternaam en de volgorde één keer gekozen mag worden. Maak je bij het eerste kind een bepaalde keuze, dan geldt die keuze ook voor de kinderen die jullie daarna samen krijgen. De achternaam wordt achter elkaar geschreven, zonder koppelteken. Bijvoorbeeld De Vries Van Houten.

Terugwerkende kracht
Hoewel de wet oorspronkelijk in zou gaan voor pasgeboren baby’s mogen ouders toch met terugwerkende kracht (met geboortedatum op of na 1 januari 2016) kiezen voor een dubbele geslachtsnaam voor hun kinderen. Ze krijgen één jaar de tijd om dit te regelen.

Geen keuze
De mogelijkheid tot het geven van een dubbele achternaam is geen verplichting. Als ouders geen keuze maken, dan krijgt het kind de achternaam van de biologische moeder als de ouders niet gehuwd of geregistreerd partners zijn. Wel kan bij de erkenning van het kind de keuze voor de geslachtsnaam van vader of moeder worden gemaakt. Zijn de ouders wel gehuwd? Dan krijgt het kind de geslachtsnaam van de vader of vrouwelijke partner van de biologische moeder.

De nieuwe alimentatie indexering voor 2023 is bekend. Ieder jaar vindt er een indexering van zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie plaats.
De alimentatie indexering houdt in dat het alimentatiebedrag dat jij ontvangt of betaalt wordt gewijzigd. De hoogte van de wijziging wordt bepaald door de Minister van Justitie. De minister bepaalt de alimentatie indexatie volgens de Trema-normen voor het komende jaar wordt.

Hoogte alimentatie indexering 2023
Dit is de wettelijke indexering is vanaf 1 januari 2023 3,4 procent. De verhoging van de alimentatie geldt voor zowel de kinder- als de partneralimentatie. Jouw ex-partner moet de verhoging dus betalen. De alimentatie indexering is gebaseerd op de bruto alimentatiebedragen. De nieuwe alimentatie indexering gaat in per 1 januari 2023. De eerste betaling na deze datum moet direct het nieuwe bedrag zijn.

Waarom is er een alimentatie indexatie?
De aanpassing van de alimentatie wordt gedaan omdat de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen. De alimentatie gaat hier ook in mee. Het nieuwe bedrag geldt vanaf 1 januari 2023.

Is de alimentatie indexatie verplicht?
Ja, iedere alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. Ook als jouw loon niet omhoog is gegaan of als jouw eigen kosten gestegen zijn, ben jij verplicht om de alimentatie indexering toe te passen. Dit kan vervelend zijn. Want de kosten zijn de afgelopen tijd behoorlijk gestegen. Denk aan energie, boodschappen etc. Daarnaast krijgt niet elke werknemer loonsverhoging. Het gevolg is dat een verplichte alimentatieverhoging er flink in kan hakken. Desondanks moet je deze toch betalen. Betaal jij de verhoging niet, dan kan jouw ex-partner het alimentatiebedrag gaan vorderen. Je ex-partner kan de indexering tot vijf jaar terug vorderen. Pas deze dus echt jaarlijks toe. Anders kan het zijn dat je een behoorlijk bedrag aan je ex moet betalen.

Patries Baijer

Register Mediator

06 – 28 20 27 24

info@baijer.nl


Ga naar de tarieven

Maak een vrijblijvende afspraak

Gratis kennismakingsgesprek om
een goede start te maken met mediation.


Afspraak maken