Goed partnerschap in ouderschap na scheiding? Maar hoe dan?

Opvoeding na de scheiding is ingewikkeld. Een weg vinden om dat samen met de andere ouder te doen is een persoonlijk proces.

Ouders willen niet dat kinderen de dupe worden van de scheiding. En toch weten we dat er veel kinderen zijn die dit helaas wel zo ervaren. Aan de ene kant wil je zelf na scheiding een nieuw leven opbouwen, aan de andere kant heb je een verantwoordelijkheid die je deelt met de andere ouder.

Bedenk je dat je niet alleen kinderen opvoedt, maar ook volwassenen van de toekomst.
Wat wil je je kind meegeven voor de toekomst? Wees je ervan bewust van je als ouders de aangewezen persoon bent om je kind te leren hoe om te gaan met verdriet, tegenslag, afwijzing of onrecht. Geef het goede voorbeeld!

Een kind heeft in de basis een krachtige emotionele band met allebei de ouders en hebben dan ook recht op een gezonde relatie met beide ouders na een scheiding. Wat jij de andere ouder aandoet, doe je ook je kinderen aan.

Ook al is het moeilijk en pijnlijk, hou elkaar op de hoogte van wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden. Als iets je kind aangaat, gaat het ook de andere ouder aan. Voorkom hiermee dat het kind de eerste bron van informatie hoeft te zijn. Realiseer je dat je kind gewend is dat jullie informatie met elkaar delen en op de hoogte zijn. Erachter komen dat de andere ouder niets weet kan op een kind zeer kwetsend en onbegrijpelijk overkomen.

Communiceer actief en persoonlijk met de andere ouder. Beide ouders dienen op de hoogte te zijn en betrokken te worden bij positieve en negatieve gebeurtenissen die plaatsvinden in het leven van je kind. Whatsapp of email is makkelijk, maar niet persoonlijk. Problemen op school, bijzondere prestaties of uitdagingen in het leven van je kind: het moet gedeeld worden door de ouders onderling en niet via het kind.

Ook jouw kind zal proberen om situaties te benutten en zal gaan onderzoeken hoe ver ze kunnen gaan qua regels en grenzen. Hier hebben beide ouders mee te maken. Realiseer je dat de andere ouder mogelijk anders heft gereageerd dan jij zou doen maar dat het veel te ver gaat om hier conclusies uit te trekken of de ander te veroordelen. Zoek elkaar op in deze uitdagingen en bespreek eventuele gevolgen, consequenties of oplossingen.

Zolang de wil er is zijn er heel veel mogelijkheden om met elkaar op zoek te gaan wat voor jullie ‘goed partnerschap in ouderschap’ is na de scheiding. Zoals gezegd: het is een persoonlijk proces wat tijd nodig heeft.

Ken je iemand in je omgeving die gaat scheiden en wellicht mijn hulp hierbij kan gebruiken?
Ik zou het heel fijn vinden om met deze mensen in contact te komen. Zou je contact met mij kunnen opnemen?

Echtscheiding

Een echtscheiding gaat vaak gepaard met veel emoties en onenigheden. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn.

Patries Baijer

Register Mediator
06 - 28 20 27 24
info@baijer.nl

Maak een vrijblijvende afspraak

Gratis kennismakingsgesprek om
een goede start te maken met mediation.