Scheiding en belastingzaken

De gevolgen van jullie scheiding op belastingzaken

Een echtscheiding heeft ook gevolgen voor de verwerking van de eigen woning in de aangifte inkomstenbelasting. Denk bijvoorbeeld aan:

Samen een eigen huis

Waarschijnlijk hebben jullie het huis waar je in woont, samen gekocht. Ieder de helft van het eigendom, ieder de helft van de schuld (en de plicht om rente te betalen). Als jullie het huis in een andere verdeling gekocht hebben, lees dan die verhouding als ik “de helft” schrijf.

Zolang jullie getrouwd zijn of geregistreerd partners, mogen jullie, bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting, kiezen aan wie je aftrekpost toerekent voor een zo gunstig mogelijke uitkomst. Dat toerekenen mag omdat jullie dan fiscaal partners zijn. Het fiscaal partnerschap stopt op het moment dat het scheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank. In dat jaar mogen jullie bij de aangifte inkomstenbelasting nog wel samen kiezen om het hele jaar nog fiscaal partners te zijn.

Na het jaar van scheiding, nog wel samen eigenaar van het huis, maar je woont ergens anders.

Als je nog wel voor de helft eigenaar bent van het huis maar je bent verhuisd, dan mag je jouw aandeel in het huis (en in de rente die je betaald hebt), nog twee jaar als “eigen woning” opgeven. Na die twee jaar, is het geen eigen woning meer en mag je de rente niet meer in mindering brengen op jouw inkomen.

Na het jaar van scheiding, nog wel samen eigenaar van het huis. Jij woont er ook, maar betaalt geen rente.

Als je de rente over jouw deel van de hypotheekschuld niet betaalt, mag je deze ook niet in mindering brengen op jouw inkomen.

Na het jaar van scheiding, nog wel samen eigenaar van het huis. Jullie hebben samen afgesproken dat één van beide alle rente betaalt.

De ander moet deze als ontvangen alimentatie meenemen in de aangifte en kan dit bedrag als betaalde hypotheekrente in mindering brengen. Dat loopt meestal tegen elkaar weg.

Het komt regelmatig voor dat er afgesproken wordt dat één van beide (voorlopig) alle rente betaalt. Let er op dat dit goed wordt opgeschreven in jullie echtsscheidingsconvenant. Dat is vooral heel belangrijk als jullie verder geen partneralimentatie hebben afgesproken. Maar geen zorgen, als jullie mediator deze afspraak goed vastlegt in jullie convenant, mag degene die alle rente betaalt, deze voorlopig ook helemaal in mindering brengen op zijn inkomen: het eigen deel als “eigen woningrente”, het andere deel als alimentatie.

Let er wel op dat je wel een extra aanslag krijgt: inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet. Geen hoog percentage, maar het valt tegen als je er niet op gerekend hebt!

Vraag fiscaal advies wanneer je inkomstenbelasting moet aangeven over het jaar van de scheiding. 

Vraag om hulp bij het doen van de inkomstenbelasting

Bovenstaande tips zijn slechts enkele aandachtspunten die na een scheiding belangrijk zijn. Als je meer wilt weten, kijk op de site van de Belastingdienst. Daar staan ook voorbeelden bij.

Mijn advies is om voor het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting over het jaar van scheiding, contact op te nemen met een belastingadviseur of boekhouder die beschikt over de fiscale expertise. Indien gewenst kan ik je met iemand in contact brengen.

“ moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen”

Maak een vrijblijvende afspraak

Gratis kennismakingsgesprek om
een goede start te maken met mediation.