Evaluatie en het wijzigen van jullie ouderschapsplan

De afspraken in het ouderschapsplan maak je tijdens de scheiding.
Het kan gebeuren dat je de afspraken later wilt wijzigen, bijvoorbeeld als de afspraken in de praktijk niet goed blijken te werken of wanneer iets aan jullie persoonlijke omstandigheden gewijzigd is.

Redenen om je ouderschapsplan te wijzigen:
– Jullie kind geeft aan dat hij of zij de afspraken niet prettig vindt.
– Je kunt de afspraken uit het ouderschapsplan niet nakomen, omdat je werk(schema) is aangepast. Door het nieuwe schema kun je bijvoorbeeld je kind(eren) op woensdagmiddag niet meer van school halen.
– Je (ex-)partner heeft een nieuwe baan gekregen met minder inkomen, dus er moet een nieuwe kinderalimentatieberekening gemaakt worden. Door de wijziging in de hoogte van de kinderalimentatie moeten jullie ook nieuwe afspraken maken over het regelen van de kosten van jullie kind(eren).
– In jullie ouderschapsplan staat dat jullie een co-ouderschapsregeling hebben, maar vanwege een verhuizing of andere reden kun je geen co-ouder meer zijn. De afstand tussen je nieuwe woonplaats en die van je (ex-)partner is (te) groot. Hierdoor wordt jullie kind teveel belast met lang reizen.
– Je bent je kindgebondenbudget verloren of vanwege andere redenen waardoor de financiën voor je kind opnieuw besproken moeten worden.

Dit is een kleine opsomming van redenen waarom je het ouderschapsplan wil wijzigen, maar er kunnen ook andere redenen zijn. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de afspraken gewoon niet goed blijken te werken voor jou of jullie.

Je bent niet verplicht om de nieuwe afspraken te laten vastleggen of bekrachtigen.
Het (opnieuw) laten vastleggen of bekrachtigen kan wel een stukje zekerheid geven, vooral op financieel of juridisch gebied.

Ik kan jullie hierbij helpen. Het is goed om met elkaar de eerder gemaakte afspraken te evalueren. Ook als je op ander gebied vragen hebt, kan je altijd contact met mij opnemen.

Echtscheiding

Een echtscheiding gaat vaak gepaard met veel emoties en onenigheden. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn.

Patries Baijer

Register Mediator
06 - 28 20 27 24
info@baijer.nl

Maak een vrijblijvende afspraak

Gratis kennismakingsgesprek om
een goede start te maken met mediation.