De laatste jaren komen samengestelde gezinnen meer en meer voor.
Een samengesteld gezin bestaat uit de partners, hun kinderen uit een vorige relatie en eventueel hun latere gemeenschappelijke kinderen. Maar wie erft nu wat? Gelden er voor nieuw samengestelde gezinnen afwijkende regels?

Wettelijk erfrecht
Het feit dat je een samengesteld gezin vormt, doet geen afbreuk aan het wettelijk erfrecht dat in een zogenaamd klassiek gezin geldt. Dit betekent het volgende:
1/ Je bent samen gehuwd: de langstlevende echtgenoot erft het vruchtgebruik van de nalatenschap van de eerst stervende echtgenoot. De kinderen van de overledene erven de blote eigendom van deze nalatenschap.

2/ Je bent samen wettelijk samenwonend: De langstlevende partner heeft een erfrecht dat beperkt is tot het vruchtgebruik van de gezinswoning en de daarin aanwezige inboedel. Van deze goederen erven de kinderen van de overledene de blote eigendom, evenals de volle eigendom van alle andere goederen van de nalatenschap.

3/ Je bent samen feitelijk samenwonend: De langstlevende partner heeft geen wettelijk erfrecht en verkrijgt dus niets uit de nalatenschap van de overleden partner. De kinderen van de overledene erven de gehele nalatenschap in volle eigendom.

Stiefkinderen zijn geen wettelijke erfgenamen van hun stiefouder. Bij overlijden van deze stiefouder verkrijgen zij dus niets uit zijn/haar nalatenschap.

Indien gewenst, kan je afwijken van het wettelijk erfrecht. Zo kan je via een testament bepaalde personen bevoordelen (bijvoorbeeld je partner, je eigen kinderen, je stiefkinderen of andere personen).

Hierbij dien je rekening te houden met het wettelijk voorbehouden erfdeel van de eigen kinderen en de langstlevende echtgenoot, dat hen niet kan worden ontnomen. Zo hebben de eigen kinderen recht op de helft van de nalatenschap (in blote eigendom, indien je gehuwd bent). De langstlevende echtgenoot heeft dan weer minimaal recht op ofwel de helft van de nalatenschap in vruchtgebruik ofwel het vruchtgebruik op de gezinswoning en inboedel.
De langstlevende echtgenoot kan kiezen welke reserve hij/zij wenst.

Indien je hier meer informatie over wenst is het handig om contact met mij op te nemen. Ik kan jullie hierover wat meer uitleggen en jullie naar de juiste personen doorverwijzen als het nodig is.

Patries Baijer

Register Mediator

06 – 28 20 27 24

info@baijer.nl


Ga naar de tarieven

Maak een vrijblijvende afspraak

Gratis kennismakingsgesprek om
een goede start te maken met mediation.


Afspraak maken