Tip 1: Help je kind bij de overstap naar de andere ouder
Laat aan je kind merken dat je het hem/haar gunt dat het tijd doorbrengt met die ouder.
Zorg ervoor dat je kind er klaar voor is en maak het afscheid niet te emotioneel. Vaste rituelen voor de wisselmomenten, bieden je kind houvast.

Tip 2: Blijf altijd beleefd
Blijf beleefd wanneer je ex-partner je kind komt halen of brengen. Houd je aan het afgesproken tijdstip en werk samen met je ex aan een zo prettig mogelijke sfeer. Het is normaal dat je kind zich bij de uitwisseling wat anders gedraagt. Het moet even wennen aan de nieuwe situatie. Als er geen verbetering optreedt, bekijk dan samen op welke manier de wisselmomenten anders, minder stressvol kunnen worden ingevuld.

Tip 3: Bespreek problemen op het juiste moment
Bij het ophalen of brengen van je kind is het bespreken van problemen of opvoedkwesties not done! De samenwerking met je ex zal niet altijd even soepel verlopen. Vermijd discussies op het moment dat je kind hier getuige van is, zelfs een kleine woordenwisseling kan voor je kind al emotioneel belastend zijn. Praat daarom op een afgesproken tijdstip, bij voorkeur telefonisch of digitaal.

Tip 4: Respecteer de regels van je ex
Respecteer de regels van je ex-partner, ook als je kind klaagt. Na de scheiding bouw je beiden een nieuw leven op met eigen regels en afspraken. Leg je kind uit dat het bij beide ouders anders gaat en dat dit voor hem zowel voor- als nadelen heeft. Op die manier zorg je voor duidelijkheid en de meest stabiele situatie voor je kind.

Tip 5: Concurreer niet met je ex
Concurreer niet met de andere ouder. Probeer open te staan voor wat je kind vertelt en reageer neutraal tot positief op die verhalen. Je kind kan soms met negatieve verhalen komen over de andere ouder, geef hierover niet je mening, probeer ook de non-verbale communicatie te vermijden.

Tip 6: Praat niet negatief over je ex in het bijzijn van je kind
Praat in het bijzijn van je kind niet negatief over de andere ouder. Accepteer dit ook niet van anderen in je omgeving. Kinderen zijn loyaal naar beide ouders en hebben hier ook recht op. Het is voor je kind alleen maar verwarrend en frustrerend als je het belemmert om van beide ouders te mogen houden.

Tip 7: Toon begrip voor de emoties van je kind
Toon begrip voor de gevoelens en emoties van je kind. Kinderen kunnen zich soms zorgen maken over de andere ouder of hebben heimwee. Maak afspraken over het contact opnemen (face-timen, bellen). Probeer samen met de andere ouder na te gaan wat er is als een kind niet wil blijven slapen. Onthoud dat dwang een slechte  raadgever is.

Tip 8: Houd elkaar op de hoogte
Breng de andere ouder op de hoogte van medische zaken, schoolresultaten (beiden toegang tot de schoolapp/Magister) en andere belangrijke gebeurtenissen van jullie kind. Op die manier kan de andere ouder beter reageren als je kind over een bepaalde belevenis begint. Laat aan je kind geen doorgeefluik zij! Het geeft je kind een veilig gevoel dat jullie als ouders communiceren.

Tip 9: Blijf overleggen over de planning
Overleg altijd met de andere ouder als je iets voor je kind regelt in de tijd dat je kind bij hem of haar is. Het zal regelmatig voorkomen dat er een verjaardagsfeest of een clubje in de tijd van de andere ouder valt. Het is belangrijk voor de samenwerking met je ex dat je hier goede afspraken over maakt en heb respect voor elkaars grenzen hierin. De andere ouder kan tijd met het kind als heel kostbaar ervaren.

Tip 10: Houd rekening met veranderende situaties
Houd er rekening mee dat je kind naarmate het ouder wordt, steeds meer zelf wil bepalen. Zijn/haar activiteiten en sociale leven worden belangrijker. De eerder gemaakte afspraken en de omgangsregeling mogen geen belemmering zijn voor zijn/haar ontwikkeling. Bespreek samen als ouders met jullie tiener hoe de regeling kan worden aangepast.

Patries Baijer

Register Mediator

06 – 28 20 27 24

info@baijer.nl


Ga naar de tarieven

Maak een vrijblijvende afspraak

Gratis kennismakingsgesprek om
een goede start te maken met mediation.


Afspraak maken